X
تبلیغات

دريافت کد :: صداياب
متن های عاشقانه
عشق آن نیست که یک دل به صد یار دهی عشق آن است که صد دل به یک یار دهی

گزارش بازی ایران و آرژانتین :
به نام خدا
گل !!!
با بازی ایران و آرژانتین در خدمتتون هستیم
گل !!!
صحنه آهسته رو می بینیم ، عه این گلو کی خوردیم ؟
بازم گل !!!
ایران فقط 85دقیقه وقت داره واسه جبران گل …
گل !!! :)))


برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, طنز
+ نوشته شده در  پنجشنبه 4 اردیبهشت1393ساعت 17:42  توسط مصطفی  | 

سلامتی اون و یارش ، من و یادش ، اون و فابش ، من و فازش . . .


برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  پنجشنبه 4 اردیبهشت1393ساعت 17:40  توسط مصطفی  | 


چــرا دیــگه مثــل همــیشه نیــستی؟

...

 

 

 

خــدايا !
تــو کــه تــو گوشــت هــدفون گذاشــتي،نــمي شنوي مــا چــي ميگيم !
حــداقل بگــو چي گوش ميــدي ؟؟؟
خــــدايا
!!!
يــکبار شــد بگــي: اي کــساني که ايمــان آورديد,حــالتــون چــطوره؟؟؟؟؟
مخـاطب خــاص برگرد
در ايــن روز باراني به يــادتم،مثل تمــــام روزهاي ديگر...
البــته...
بــاراني و آفــتابي اش فــرقي ندارد!!!
من در هر صورت بــهانه اي براي به يــاد تــــو بودن دارم
بــا مــن
 
چــه كرد لبــهايت....
بعــد آن هــرچه خــوردم
تلــخ بــود !....
مُتــنفرم از ايــن که نِمــي تــوانم از تــو متــنفر باشــَــم
 
وقــتي از کسي که دوستــش داري
نه اس ميــاد ,,,
نه ميــزنگه ,,,
نه حــالي ازت ميـپرســه ,,,
نگرانش نــباش !
چون همه چــي آروم و روبــراهه
حالــشم خــوبه !
واسه همــين فــــــرامــوشت کرده . . .
يـــک نـــفـــر "بــــايــــــد" بــــاشـــــد . . .
در انــتظــار هيــچ کــس نــيســتم
اما
هــنوز وقــتي نــويز مــوبايل روي اسپــيکر مــي افتد
دلــم مي لرزد
شــايد تــــــــو بــاشي.....!
دلــــم هـــواي بودن هايت را کرده
 
هــــواي حرف هايت را
هــــواي دست هايت را
هــــواي عشقـــت را
يه دوربــين خــريدم
هر کاري کردم عکس ننــداخت
تا اينکه تشــخيــص لبـخـنـدشو خامــوش کردم
مــــن 'درد' ميــگم
تــــــو 'فــحش' بــده !!!
موهــاش دريــا بــود ...... دنيــامو زيــبا کرد.....
فهــميد ديــونم....... موهــاشــوو کــوتاه کرد
 
تــا اين لحــظه,
هــيچ گاه براي يــک فــرد ِ "خــاص" ,
 
"خــاص" نــبودم . . .
اگــر روزي رســيدي که مــن نبــودم
تمــام وصــيتم به تــو ايــن است
" خــوب بــمــان "
از آن خــوب هــايي که مــن عاشــقش بــودم .... !!
 
امــسال زمستون که بــرف باريد....
دســتش رو بگيريد...
بــزنيد بيرون از خــونه...
بــريد زير برف...ببوسيدش...بــبوسيدش...بــبوسيدش!...
کي مــيدونه...شــايد اين آخــرين برف دنيــا باشه!...
شــايد آخــرين برف دنياي دو نفــرتون باشه!!...
نــذاريد حــسرت بوســيدنش زير برف تو دلتــون بمونه!!!...
ديــشب از تــه دلــم فــحشت دادم...
نــــامــــرد....
اي ابــر هــا نبــاريــد .!
مــن دريــا را بـه پــايــش ريختــَم ...
بــَر نگشــت !
لــرزش صدام مال ســرماي هواس ، اشــک تو چشــمام هم همــين طور ...
چــيزيم نيــست به خــدا ، من فقــط دلواپــس توام ...
لبــاس گرم تو چمــدونت گذاشــتي ؟؟؟
دخــتراي بلــوند مــال شــما
دخــتراي مو مــشکي مــال شما
قد بلــندا مال شــما , استــايــلاي شــاخ مــال شما
پيش شماره 2 , 8 ماــل شما
بالا هاي تهــران مــال شما
... مهمــوني شب , دور هــمي ها مــال شما
مازراتي و پــورشه مــال شما
واســه ما فــقط يه نــخ ســيگار بزاريد و شــيشه ويســکي
با آرشــيو مــجيــد خــــــراطــها
مــن حتي اگر بخواهم...
روزي تو را فــراموش کنم..
نميتوانم....
چون عــطر جا مانــده ي تنت
بر پــيراهنم...
هنوز مرا ديــوانه ميکند....
شــوريده و عاشــق...
درست مــثل روز اول!!!
فــراموش کردنــت امريســت مــحال !!!!
در رابــطه عاطــفي و عشــقيتون ;
خيلي رسمــي و کتــابي حــرف نزنيد
گاهي وقــتها دادن فحشــهاي ملايم و خنــده دار
رابــطه رو خيــلي گرم تر و صــميمي تر خــواهد کــرد!
باور نــداريد...امتحــان کنــيد...
مــهم مخــاطب خــاص بــودن نــيست !
ســعي کنــيد کلا پُــر خاصــيت باشــيد ...
تــو نـيـسـتي ,
امــا ,
مـن هـنـوز هـم بـرايـت "قـهـوه" سـفـارش مـيـدهـم . . .
هَـــــوا داره سَــــرد ميشه
مَـــــن هَــــمش نگـــــران اينم کـــــه
سَــرمــــا بخورم
سُـــــرفه کنَـــم
ولي.....
کسي نباشه که بِـــــگه
واي عشِــــقَــــم.....
تو کـــــه باز مراقب خودتــــــ نبودي.... !!
ايــنقدر نمــک نــريز...
زخــم هاي دلــم
 
تازه خــوب شده ...!
نــميخوام برگــردي!
اينــو به تو به خــودم
به همه گفــتم !
ولي نميــدونم چرا هــنوز
واسه اومدــنت فــال حــافظ ميگــيرم...!
دوســت داشتم .....
آخــرين نامي که بر زبــان مي آورم
نام " تــو " باشد !!!
وقــتي مي گوينــد :
بگو
" لا اله الا الله "...
خــيلي دير فهــميدم ....
 
خــيلي دير ....
 
"گلـــم" ، "عشقــــم" ، "عزيــــزم"
تيکــــه کلامـــش بــــــــود ....!!
ايــنها که مي نــويسم ، مــرثيه ست ،،،
براي دلي که دارد در دســتانم جــان مي کـَنـَد ...
نه ، صبـــر کن ...
اينــها فاتحــــه است ...


برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  سه شنبه 26 فروردین1393ساعت 10:58  توسط مصطفی  | 


هــنوز هم

چشمــانم نگــاهت را

نگــاهم لبــانت را

و لبانم لــبانت را نشــانه مــيرود

در طــلب يــک بوسه

هنوز هم زيباست انتــظار آغوشت را کشيدن

حتي زيــباتر از گذشــته

 

 

 

 

مــيخواهم اين راهي که من وتو آمده ايم را ازابــتدا ويران کنم 

تاهــيچ کس به اينــجايي که ما رسيده ايم نرسد

 

 

 

 

مــن از درد

خامــوش مي شوم...

درد تــو در من خاموش نمي شــود امــا...

 

 

 

 

حســــــرت!

يعني شانه هايت دوش به دوشـــــــم باشد

اما نتوانــــم از دلتنگي به آن پناه ببـــــــرم

 

 

 

 

هـيـچ کـس ديـگـــــر تـو نـمـي شـود... حـتـي خـــودت...

 

 

 

 

چقــدر مــدرن مي شــدند

شــعرهاي مــن

ســنت چشمــهايت اگر مــي گذاشتــند

 

 

 

 

ديــرينه شنــاسان را خــبر کن!!

2014 سال از ميلاد مســيح ميگذرد و مــن...

هر روز عاشقــانه هــايم را برايت به صليــب ميکشم

من بازمــانده ي عصــرجاهليــت ام...

 

 

 

 

از تو برايم چه مانده؟ 

بغضي مهار نشدني و يک عکس سه در چهار

دقايقي که ميخواهمت و نيستي

حرفهايي که ميخواهم و نميزني

شنيدني هايي که ميخواهم و نميگويي

تعليق و انتظار، سردي تو و گرمي اشک هاي من

بي خبري هاي پي در پي 

مهري که دارم و بي مهري هاي تو

کلامي که نياز دارم و مجالي براي بيانش نيست 

و يک دنيا خاطرات کشنده

تو چقدر با سخاوتي و من چقدر ثروتمند

 

 

 

می ترسم

که مبادا مخاطب عارفانه هایم

مانند مخاطب عاشقانه هایم دیگر وجود خارجی نداشته باشد!

 

 

 

 

بازنده منم

که در را باز می گذارم

شاید که بازگردی

دزد هم که بیاید

چیز مهمی برای بردن نمی یابد

مهم من بودم

که تو بردی...

 

 

 

 

 

یادت هست؟!

جــناق می شکــستیم می گــفتیم:

"یــادم تــــو را فرامــــوش"

ولی امـــــــروز،

تمــام استخوانهـــــایم شکــــــــسته

 

 

 

بــگذار کسی نداند که چــگونه من به جای

نــوازش شدن،

بوســیده شدن،

گــزیده شــده ام...

 

 

 

 

ايــن روزها

بــرايم

حضور ســکوت را

تيــک بــزنيد !

تلــخ تر از آنــم 

که غيــبت نــخورم

 

 

 

 

چــقدر سخته با يه بــغض سنــگين 

فــقط همــدم تنــهايــي هــاي ديــگران باشــي

 

 

 

 

نــمک پرورده ات شدم...

بــس که هر لحظه...

به زخــم هایم...

نمک میــپاشی..!

 

 

 

دلم تنگ شده است برای آغوشی که 

خیلی هم مطمئن نیستم بعد از این « مال من باشد »...!

 

 

 

 

حس لیوان تــرک خورده که پر میشود از چای داغُ! حال دلم اینگونه است!!!

 

 

 

 

چه تفاوت عمیقی ست بین تنــهائی قبل از نبــودنت

 و تنهــایی پــس از نبــودنت

 

 


برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  سه شنبه 27 اسفند1392ساعت 12:4  توسط مصطفی  | 


خـــدايـا...

 اين تـو واين دلم!

جـاي نشکسته پيدا کردي پيـشکش مـهرباني هات...

 

 

 

 

خـدايا

گـله نمـيکنم...

ولي کـاسه ام را ايـنقدر خـالي ديـده اي 

که هـر چه خواستـه ام را

در کـاسه ام ميـگذاري!!!

 

 

 

 

در شـعرهاي مـن عاشـقانه ميـخوانند... 

غـافل از اينـکه من خـودم...

تـمام عاشـقانه هاي دنيا را؛ در چـشم هاي تو خـوانده ام.

 

 

 

 

مهــــم نيســـت نوشته هاي درهم و برهم مـرا

بخـواني يـا نــــه،

مــن بـراي دلِ خستــه ام مي نـويسـم

ميخـــواهي بخـــوان...

ميخـــواهـي نخـــوان!

فـــقــــــط خـواهـش ميکنـم

اگــــر خـوانـدي

عـاشقـانـه ام را تقــديـم به " او " نکــن!

مــن اين را بـراي تـــو

ســروده ام

نــــــه بـراي " او " 

 

 

 

 

مثل کاغــذهاي آخر دفــتر مشق ‌آن سال ها

که هميشه خالي رهــايشان ميکردم

به عــشقِ دفــتر نو

اين روزها خــاليم...

 

 

 

 

طعم تــلخ سيگارو دوست دارم

تــلخ مثل آخرين بــوسه ي لعنــتي ما

تــلخ مثل آخــرين دروغ تو

که باز هم هــمو مي بينيم

تلخ مــثل نــبودنت...!

 

 

 

 

دلــم

دم کرده

در مــرداب...!!!

هــواي

تــازه

ميــخواهم...

 

 

 

 

از تــصور انکه دلت برايم تنگ شده باشد

دلم ضعف مي رود

چه ارزويي بالاتر از انکه 

تو به مــن 

وابــسته شــده باشــي؟

 

 

 

 

تو درد مرا نفــهميدي درد من تو نبودي... 

درد مــن نــبودن تو بــود نفهــميدي 

 

 

 

 

شعــبده يــعني " تو "

چــشم بر نــمي دارم و گـُـم مي شوي!!!!

 

 

 

 

مثل يک حرف تـــــــــوي دلم مانده اي 

 

 

 

 

غــريبه!

هواي دلم عجــيب بــرايت گرفته!

من و آسماني از حــرف هاي نگــفته!

راســتي

جــسارت نــباشد

تو کــي مي ايي؟!

 

 

 

 

بــاور کنــيد من شــاعري مــايوسم

که فــقط خــيال مــيکردم

روزي با شــعر ميتــوانم تــو را بــاز برگــردانم

 

 

 

 

شايد نداني که آمــدنت بــهانه اي شد براي تپيــدن قــلبي که بي قرار ايــستادن بود 

 

 

 

 

مــن شعرم 

نفــسم !

به چشــمان تو بــند است 

نبــندشــان...

 

 

 

 

هــميشه کــسي هــست بــراي نــبودن

 

 

 

 

شــرمنده ام...

که هــنوز...

از دوري ات نمــرده ام

 

 

 

 

اين که گفــتند " فرامــوش ات کنــم " را فراموش کرده ام! 

خيــالت تخت... تــو تا ابد... مــاندگارترين " حضــور ِ " روزگار مني!

 و من عــجيب؛

 به آغــوش امن تو از آن ســوي فاصــله ها خــو گرفته ام!!! 

 

 

 

 

بعــضيا لياقــت ندارن حــتي به خــاطرشــون بــغض کني...

 

 

 

 

آن روز شــبيه مه شــده بودي...

نه مي شد در آغوشت گرفت...

و نــه آن ســوي تو را ديد...

تــنها مي شــد در تو گــم شد...

گم شــدم...

 

 

 

 

دلم مي خــواست مي توانــستم "هــمه" ام را بــدهم "هــمه" اش بــاشم..

 

 

 


برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  جمعه 16 اسفند1392ساعت 16:7  توسط مصطفی  | 


دلکَم

ميدانَم؛توام مثل من

از بودن هاشان

از عادت دادن هاشان

از نبود هميشگي شان

از تکرار اين تابع خسته شده اي

به احترام تن زخم ديده ات؛

معادله را عوض مي کنَم

بگذار بيايند و بروند

غصه نخور

عادت را خط زده ام..!


برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  چهارشنبه 30 بهمن1392ساعت 21:31  توسط مصطفی  | 


هرگاه مرا نيافتي...!!

گم شده ام در انبوه آشفتگي هام...

آسيمه سر به دنبال خودم مي گردم...

بي نشان خواهم شد

در شهر نشانه ها!!

هرگزم نخواهي يافت...

سراغم را از کسي مگير...!!


برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  چهارشنبه 30 بهمن1392ساعت 21:30  توسط مصطفی  | 


نذر كرده ام اگر به سلامت از راه برسي

دلم را قرباني بكنم

و از تو بگذرم

.

.

.

يادم نبود

چندان به باورهايم پايبند نيستم!


برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  چهارشنبه 30 بهمن1392ساعت 21:26  توسط مصطفی  | 


من از چشمانت چيزي نمي خواهم به جز

گــاهـــي

نگـــاهــــي

اشتبـــاهــــي


برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  چهارشنبه 30 بهمن1392ساعت 21:25  توسط مصطفی  | 


دلگيـرم از ايــن قابهـاي مضحـي بــي روح

لبخندهاي خشن

احوال پـُرسـي هـاي معمـولــي

چشــماي مـن

تصـويـري از جـنس نـگـاه تـو  مي خـواهـد . . .!!


برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  جمعه 11 بهمن1392ساعت 10:38  توسط مصطفی  | 


اين آرامشِ..ظـاهــرم

گمـراهت.. نکنـــد!

در درون

خــانـه بر دوشــم ....


برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  جمعه 11 بهمن1392ساعت 10:36  توسط مصطفی  | 


بــــــرگـــــرد

و زمـــــان را غــــافـــــلـــگيـــــر کـــــــــن

مــــــن بـــا تـــک تـــک ثـــانــــيــــه هـــا شــــرط بــــســــتــه ام...


برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  جمعه 11 بهمن1392ساعت 10:35  توسط مصطفی  | 


خــوب هــم کــه بــاشي

از بــس بــدي ديــده اند ...

خوبــيــهايت را بــاور نمــي کنند!!!

نفــرين به شهري که در آن غــريــبه ها آشــناترند!!!


برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 دی1392ساعت 10:43  توسط مصطفی  | 


 چــشـــم بــسته از فــرسنگهــــا مي شناسمت

اين تلاشــت بـــراي گـــم شدن

مـــرا مي خنداند . . . 


برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 دی1392ساعت 10:42  توسط مصطفی  | 


شبــيه غــريــبه ها حــرف نزن

"شما" که خــطــابم ميکني ويران ميــشوم....


برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 دی1392ساعت 10:41  توسط مصطفی  | 

اين اکسیژن...

كه میشه باهاش نفس کشید و زنده موند ،

 خيلي سخته تو دل شب نفست بند بياد و دچار مرگ خاموش بشي...

اونم بر اثر نشت گاز...

خيلي درد آوره... اونم تو يه شهر غريب...

واسه اون چهار نفري كه دچار گاز گرفتگي شدن كه از دوستامون بودن

فقط ميتونيم طلب آمرزش كنيم...


+ نوشته شده در  جمعه 20 دی1392ساعت 20:32  توسط مصطفی  | 


خــــــــدايــــا يـه سـوال..

تــــورو بـه خـــودت قــسـم راستــشـو بـگـو...

چـِـرا بــاز پـُــره بُـــغـــض شــدم؟؟

نــکـــنـه بـاز تــــنهام گــذاشـتي………..؟


برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  جمعه 20 دی1392ساعت 11:51  توسط مصطفی  | 


يـــه ســـوال دارم ؟

با عکـــساش چکـــار ميکنـــي؟؟ وقـــتي که رفـــته


برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  جمعه 20 دی1392ساعت 11:49  توسط مصطفی  | 


يـه تيـکـه عَــضلـــه ي احـمـق

بــه اسـم ِ "دِل "!

کـلِ هيـکلـمــونُ درگيــــر مـيـکنـه ...


برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  جمعه 20 دی1392ساعت 11:48  توسط مصطفی  | 


حالا ديگر 
نه از حادثه خبري هست 
و نه از اعجاز آن چشم هاي آشنا 

از دلتنگي ها هم که بگذريم 
تنهايي 
تنها اتفاق اين روزهاي من است . . .برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  دوشنبه 9 دی1392ساعت 23:28  توسط مصطفی  | 


دلـــم هفـــت سنـــگ است

به غـــير از دل تـــو

روي دل ديــگري بـــند نميشود...برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  دوشنبه 9 دی1392ساعت 23:23  توسط مصطفی  | 


چقدر شعرهایم را ورق بزنم؟

چقدر یک به یک خاطراتم را مرور کنم؟

چقدر حرف هایم را بالا و پایین کنم؟

چقدر یواشکی به عکست نگاه کنم؟

چقدر این دل و اون دل کنم؟

چقدر این دست و اون دست؟

چقدر؟؟؟؟

یک بار بی بهانه می گویم

این بار بی بهانه می گویم

بی‌تابم که تو بیایی...


برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  یکشنبه 8 دی1392ساعت 12:30  توسط مصطفی  | 


این روزها دلم اصرار دارد
فریاد بزند؛
اما . . .
من جلوی دهانش را می گیرم،
وقتی می دانم کسی تمایلی به شنیدن صدایش ندارد!!!
این روزها من . . .
خدای سکوت شده ام؛
خفقان گرفته ام تا آرامش اهالی دنیا،
خط خطی نشود . . .!!!برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  یکشنبه 8 دی1392ساعت 12:25  توسط مصطفی  | 


گـاهــﮯ نـدانـسـتـﮧ از یــک نـفـر بـتـﮯ درســت مــیـکـنـﮯ


آنــقـدر بـزرگ کـﮧ از دســت ابـراهـیـم نـیـز کــارـﮯ بـر نـمـﮯ آیـد


برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  یکشنبه 8 دی1392ساعت 12:24  توسط مصطفی  | گـاهـی اوقـات . . .
هـمـه چـیـز دسـت بـه دسـت ِ هـم مـیـدن
تـا تــو را غـرق در رویـاهـا و خـاطـراتـت کـنـن. . .
یـه آهـنـگ پـیـشـواز . . .
2 خـط شـعـر . . .
کـمـی هـوای بـهـاری . . .
یـک وجـب پـیـاده رو . . .
آهـنـگـی کـه دانـشـجـو خـونـه بـغـلـی گـوش مـیـدن . . .
2 کـلـمـه حـرف . . .
بـوی ِ یـه عَـطـر خـاص . . .
طـعـم ِ شـیـریـن ِ یـه خـوراکـی . . .
هـمـه و هـمـه کـافـیـه بـرای ایـنـکـه . . .
تــو چـنـد سـاعـت وسـط اتـاقـت دراز بـکـشـی و خـیـره بـشـی بـه سـقـف
و صـدای بـارون بـشـه آرامـش دهـنـده تـریـن آهـنـگ اون روزت !!!برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  یکشنبه 8 دی1392ساعت 12:20  توسط مصطفی  |