دريافت کد :: صداياب
متن های عاشقانه
عشق آن نیست که یک دل به صد یار دهی عشق آن است که صد دل به یک یار دهی

تنها مانده ام
در روزگاری که شیرینی نیست تا برایش فرهاد شوم
همه تلخند
حالا که نیستی بوسه هایم را نثار دیوار های اتاقم میکنم!
همان دیوارهایی که دستهایت را می چسباندی به آنها و چشم هایت را می
بستی و …
یادت می آید…

ﺗﺎ ﻣﺎﻝِ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺸﯽ ،
ﺑﻘﯿﻪ ؛ ﺗﺎﺯﻩ ﯾﺎﺩﺷﻮﻥ ﻣﯿﺎﺩ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺖ
ﺩﺍﺭﻥ …
ﺑﻨـﺪﺑﻨــﺪِ ﻭﺟـــﻮﺩﻣـ ﺑـــﻪ ﻟـــﺮﺯﻩ ﺩﺭﻣــــﯽ ﺁﯾـﺪ
ﻭﻗــــﺘﯽ ﺗـــﺼﻮﺭ ﻣﯿﮑﻨﻤـ ﻋﺸﻘـــﻤـ
“ ﻋﺰﯾﺰﻣـ ” ﻫــﺂﯾﺶ ﺭﺁ ﺩﺭ ﮔـــﻮﺵ ﺩﯾﮕـــﺮﯼ ﺯﻣﺰﻣـﻩ ﻣﯽ ﮐـﻨﺪ…
یه روزهایی هست که دلم می خواد بیام پیشت
بشینم و مثل روزای دور دست همو بگیریم
ومن احساس کنم که فقط من تو زندگیت بودم
ولی افسوس نه تو با وفا ماندی و نه من
طاقت این خیانت بی انتهایت…

 

ديدی غزلی سرود؟
عاشق شده بود.
انگار خودش نبود
عاشق شده بود.
افتاد.شکست . زير باران پوسيد
آدم که نکشته بود .
عاشق شده بود

+ نوشته شده در  شنبه 13 دی1393ساعت 18:22  توسط مصطفی  | 

میگفتی 'یکی هست' ...

حالا رفتی ...دیگه کسی نیست ‌

' جاده ی احساسم یه طرفه' میشه بی حضور صدای نابت

'بغضم 'میشکنه از غم نبودت

دیگه 'نگرانت نیستم '...

میدونم که جات راحته صدای شرشر بارون نیست ..

صدای اشکای من که 'ستایشت 'میکردم

رفتی' یکی یکدونه ی 'موسیقی نسل من

به خدا میسپارمت ...

توهمیشه جاودانه ای ‌ ..

تسلیت


برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق
+ نوشته شده در  دوشنبه 26 آبان1393ساعت 18:1  توسط مصطفی  | 

دخترک از میان جمعیتی که گریه کنان شاهد اجرای تعزیـــه اند رد میشود

عروسک و قمقمـــــه اش را محکم زیربغل میگیرد

شمــر باهیبتی خشن، همانطور که دور امام حسیــــن میچرخد و نعره میزند،

از گوشه ی چشم دختــرک را می پاید

دختر با قدم های کوچکش از پله های سکوی تعـــزیه بالا می رود از مقابل شمر میگذرد،

مقابل امام حسیــــن می ایستد و به لب های سفید شده اش زل میزند

قمقمه را که آب تویش قلــپ قـــلپ صدا میدهد، مقابل او می گیرد

شمشیــر از دست شمــــر می افــتــــد و رجزخوانی اش قطع میشــــود دختـــرک می گوید:

"بخـــور برای تو آوردم" و بر میگردد روبروی شمـــر می ایستد

مردمک های دخترک زیر لایه براق اشک میلرزد

توی چشم های شمر نگاه میکند و با بغض میگوید: بـــابـــای بــــــد....!!!

السلام عليك يا مظلوم...يا غريب... يا عطشان... يا اباعبدالله الحسين (ع)


برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, حسين
+ نوشته شده در  شنبه 10 آبان1393ساعت 20:24  توسط مصطفی  | 

 

بـگذر " تـابـستــــــان "... بگــذر...

حـالـــــــــم بـا تـو خـــــوب نـمــــي شــــود...

" پـــايـيـــــــز " حــال مـــــــرا خـــــــوب مـــي شنـاســــد...

مهــم نيست که من واســه تو مــهم نيســتم

مــهــم اينه که من واســه خــودم مهــم هستــم!!!

ترکــت مي کنم تا هر سـه راحت شويم

مــن ، تـو ، رقـــيبم

مـن از قيــد تــو

او از قيــد مــن

و تـــــو از قــيد خيــانــت !!!

بــي تــو ســردم اســت

و چسبيده ام

به لحــافي که سالــهاست گــرمم نــمي کنــد..

گُــفـت: بَـــدبَــخــت يـکَــم بــه زنــدگيــت نگـــاه کــن تــمــوم زنــدگيــت کثــــــافت گــرفتــــــه ....

هيــچي نــگفــتـَــم !

آخـــه نــميدونــه خـــودش تــموم زنـدگيـــمه ... !!!

 

هــي فلانــي قلــب من فاحــشه خانه نيست

که هر وقــت خواســتي بــياي تــوش

... رفتــــي؟؟

هِـــــــــــــــــري...!!!

 

رو ديــوار دبيرستــان دخــترانه نوشته شــده بود:

نوشــتن هرگــونه متــن و آگهي تبليــغاتي منــع قانــوني دارد...

زيــرش با اسپــري بزرگ نوشــته بودن: دوستــت دارم...

حــتي اگه

منــع قانــوني داشــته باشــه.....

 

درد دارد .. وقــتي به او فــکر ميکني ،

دلــت آغوشــش را ميــخواهد ...

اما ميداني نميشود

پــس با نــفسي عميق زمزمه ميکــني : خوشبخــتيت آرزومه . . . !

 

و مــن، دلــم بــراي نگــاه هــاي خــيره يِ 5:45 دقــيقــه ي بعــدازظــهر، تــنگ مي شــود.

 

بيـست نـفر واست ســالآد فـَصل سلطنــتي دُرست ميكــنن

اما لـب هـــم نميزني

ولي دوســت داري تـره اي رو بـُخــوري

كه اون هيــچ وقــت واسـت خــورد نميكنه

 

امــشب شــماره معشــوقه تــرا از حافــظه گــوشي ام پاک کــردم

که مــبادا کم بــياورد غرورم

و دوبــاره به او بگويــم

غــريبــه مــواظــب يــــار مــن باش !

 

مــن ديــگه

نه قلــبم رو مي خوام ،

نه خــيالت رو ،

نه خاطــراتت رو

لعنتــي فــقط از ســرم برو بيــرون ، همــونطــور که از قــلبم رفــتي...

 

نـه ســر دارنــد و نــه ، تــه ...!

بـي هــوا مـي آيــند تــا خــفه ات کـنند !

مـي رسند گـاهـي ،

وســط ِ يـک فکــر ...

گـاهـي ، وسـط ِ يـک خــيابــان !

ســردت مـي کــنند ...

داغــــت مـي کــنند ...

رگ ِ خــوابـت را بـلدنــد !

زمـينَت مـي زنــند !

خــاطــرات ... تمــام نمـي شـونــد ... تمـــامـَت مـي کـــنند !!!

 

زيــاد سخــت نگير دوســتِ من !

فــقط کافــيه يه دقــيقه فــکر کني ؛ نکــنه يه روزي بيــاد و اون کنارت نباشه ....

باهــم بــودن ارزشِ خيــلي زيادي داره ... !!!

 

هــر قدر هـــــم کـــه محکــــم باشــــي

يـــک لبخنـــــد

يـــک نگــــــــاه

يـک عطر آشنـا

يــک صــــــــدا

يــک يـــــــــــاد

از درون داغونـــت مي کــــند هــر قدر هـــــم کـــه محکــــم باشــــي.....!

 

لامــصبا تــا ميفــهمن عاشقــشونى هــر غلــطى بخــوان ميكــنن،

ميــدونن ولــشون نمــيكــنى!!!

 

عمــريست نشســته ام پاي لــرز خــربزه هايي که هيچــوقت يادم نمــي آيد کــي؟! خــوردمشــان

 

يــه وقــتايي هســت که دوســت داري عــشقت خواب باشه

و خــيلي حرفــارو تو خواب بــهش بــگي

بگــي که بــدون اون ميمــيري

بگــي که از بــودنش خــدارو ممنــوني

بگي که تــمام دنــياي تو توي اون خــلاصه شده

يا حــتي آروم بــبوســيش

و خــيالت راحت باشه که آرووووم خوابــيده

وتا صــبح بهش نگاه کني

و از دوســت داشــتنش لــذت ببــري...

 

کاش آدم ها يکم جــرات داشتن !

گوشــي رو برميداشتــن و زنگ ميــزدن

و ميگفــتن :

بــبين ؛

دلم واست تنــــگ شده ،

واســه هيــچ چــيز ديــگه اي هم زنــگ نــــزدم ... !!!


برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  شنبه 22 شهریور1393ساعت 17:37  توسط مصطفی  | 

 

خــدايــا شبــيه بـادکـنکي شــده ام
از بغـضهـايــي کـه به اجبــار فــرو داده ام...
التـماســت ميکـنم...
فقــط يـک ســوزن !
تــکه تــکه شــدنـم بــاخــودم...خــدايــا نـه شــانس ميدي نـه پــول ميــدي , لااقــل يـه بــوس بــده.....!!!از قــرص هــــاي ضــد تهــوع کــــاري ساختــه نيــست وقــتي حــالت از هــمه بهم ميخوره
کــمي کنار بــايستــيد اين سري مي خــواهم اين شــعر را بــــالا بــيــاورم....آنکــه تــا ديــروز ميگفــت:"دوستــت دارم"
در هنــگام هم آغوشي با ديــگــري
بــه او هــم گفــت:"دوستــت دارم"
شــايد اشتبــاه کــرده
يا شــايد مرا دوســت نــداشت....!!!روي کــارت برايــش نوشــتم: "" به امــيد فــرداي بهــتر"".
دو هفــته بعد شنــيدم ازدواج کــرد.
تــازه فهــميدم آن روز " الــــف" " فــــــــردا " را يــادم رفــته بود بــنويــسم.هــي کــافــه چي لعنــتي
دو نفــره هاي کــافه ات رو مخــم هســتن
لا اقــل تــــو بيــا در کنــار مــن بشــين 
تــا مــــا هــم دو نــفر بشــيم...!!مــن و او هــر دو خيــانت کــرديم...
"مــن بــه خــود، 
او بــه مــن"گذشتــم ... گـــذشـتــي
مــن از يــک دنيــــا براي تـــــــو
و تـــــــو از مــــن ، بـــراي دنــياي خودت...شــايد تو نمــي داني !
چقدر سخــت است 
يــــار را...
بــا يــــار ...
ديــــــدنهــنوز هــم صــدقــه هــايم به نــيت ســلامــتي توســت…
هــــي….؟
مــعشــوقه ي مــن….
ســــلامــــــتي …؟؟؟!!!!بــعد از مـرگـم ....
قـلــبـم را جــدا از مـن خـــاک کنيد !
من و دلـــم هيچ گاه ؛
آبـمـان تــوي يک جـــوي نرفــتهــمـه دردم ايـــــن بــود: عشــقش بــودم وقتــايــي کـه عشــقش نــــــــبودلبخــند منــو با بــرخــوردم اشــتباه نگير ؛
لبخــندم مــدل صــورتمه ، 
برخــــوردم لــياقتــته ...هــواي دلــم ابري شده، چه زود بــهانه هاي پــاييــزي ام از راه رسيــدند..مــــن خيلــي با احــساسم؛
ولــــي يــــادت نــره؛
تنــفــرم يــه حــسه ...!از سفــره ي دلــم عقــب كشيــدي ؟؟
چشــمم شــــور بود 
يا دستــم بــي نمـــک ...!ترســــيدن از ســوســک بهــانه بــود....
دلـــــــــــــــــــــــــــــــــم بــغـــل ميــخواســت...حــافـظـا ! ...
مـي دانم هـــــــــــزار نـفر را پيـچـانـده اي ...!
امــا ايـن بـار حـواست ايـنجـــــــــا بــاشـد
نـيـت مي کنـــــــــــم بـه نــام او ...
بـه نـام فـرامــــــــــــوش کـردنـش
" يـوسـف ِ گــم گشـتـه بـــــــــاز آيــد بـه کنـعـان "
همـيـن تـو ، مرا " اُسـگـُـل " نــکـرده بـودي کـه کـــــــــــردي !! ..خــــــــيابان ،
کـــــــــوچه ،
دوستت دارم هاي واقــــــــــعي ،
نـــــــگاه هاي پـــــــر از مـــــعني ...
هيچ کدام به درد من نــــــمي خورند ... !!!
من " خــــــودت " را مي خواهم !!!
مـــــــي فهمي ... ؟؟؟ !
خـــــــــودت را ..هــرگــز سيگــار نكشيده ام
اما هميشه احســاس مي كنم 
كسي در وجودم سيــگار مي كشد 
آتــش به آتــش ؛ بــي وقــفه ...!


برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  یکشنبه 11 خرداد1393ساعت 17:20  توسط مصطفی  | 


زيــر ســر تــواست گــريه هايم ...
بيــدار شو ، ميخــواهم بــــروم...
چــقدر ســخته پــدرت فــوت کرده باشه
هنوز شمــارش تو گوشيت باشه,
ذخـيره کرده بـاشـي بــابــا...
بعد بــخواي به دوستــت زنــگ بزني....
لحظه سخــتيه وقتي تصــادفي شـماره بــابات بيــاد جلوت!
درد دارم ، ســرم را بــهانه ميکنم ...
تــو نمي فــهمي !!!
همه ي درد از دل و دوري ِ تــوست ...
يك لــيوان آب و يك استــامينــوفن ،،،
كه نمي توانــد دلتنــگيم را تســكين دهد !!!
لعنــتي زمــستان است
وجــز
لب هايــت
اغــوشت
نفــس هايت
هــيچ چــيزي نمي چــسبد

وقتــــــي "رفتــــــي" تا آخــــــر "بــــــرو" . . .
وقتــــــي "مانــــــدي" تا آخــــر "بمــــان" . . .
ايــــــن تــــــن ... خستــــــه ســــــت !
از نيــــــمه رفــــــتن ها..
از نيــــــمه مانـــــدن ها..
تــمام ماجــرا همينجاست ;
من هســتم ...
  تو هســتي ...
من براي هيچــکس جــز تــــــو ...
 
وتــو براي هرکــسي جــز مــــــن ...!
چقدر حــقيرند مردمــاني که نه جــرات دوس داشتن دارند
نه اراده ي دوســت نداشــتن ...
نه لياقــت دوس داشــته شدن
و نه متــانت دوس داشته نشدن ...
با اين حال مــدام شعر عــاشــقانه مي خــوانند ...!!!
تلــخ شــده ام ايــن روز ها
مــثل ليــمويي چــاقو خــورده
که گوشــهء بشــقاب جــا مــانده .
اونـي که داري خــودتـو واسـش ميکشي
 
لـباس تـنــشــم سـلـيـقــه مـنـه
خــواسـتـم بـدونـي
هـر روز ميشکني ، ايـن دلِ شيشـه ايِ بيچـاره را ...
هــر روز تکـه هايش را بر مي دارم ..
کنار هم مي چينـم تــا دوبــاره بسازمش !!
و مـي بخشمت !
آنگاه خاطره ي کـودکي فــرياد مي کشد :
هــااااي بچـه..!!
بـازي بــا شيشه هـاي شکستـه
 
" رگ هـا يت را مـي بُرَد"
"زنــدگي" و "قــهوه" ,
هــر دو "تــلخ",
"قهــوه" توســط ِ "ما" خــورده ميشود,
و "مـا"
توسط ِ "زنــدگي" . .
لعنــت بر گنــجشــک ها !!
تــو که رفــتي ؛
جــيک شــان هم در نــيامد ...
دوســت عزيز ...!
انــقدر روزهــا زود مــيگذره ، نــفهميدم تــو کــي آدم شــدي واســه من ....!
ســلامتي هر کي امشب تنهاست
سلامتي کسي که که ميتونست با هر کسي باشه
اما ترجيــح داد جاي صداي تــخت , صــداي کيبــوردش رو بشــنوه
سلامــتي هر کي وفــاداره
اين جمــاعت مي گفتن
اشــک هايت را
خرج رفتــنش نکــن
راســت مي گفــتن
بي مــن
تو
مفــت هم نــمي ارزي
 
دخــتر عزيزم ؛
شما اول ملکه بودن خودتو ثــابت کن
بعد منتظر يک شــاهزاره با اسب سفــيد باش ...
وقــتي ميرم عکاسي
وقتي عکــاس ميــگه لبخــند بزن
من اما دلم ميــخواد زار بزنم !
زار بــزنم و تا ميتــونم زار بزنم
شايد عکــسه بدي بشه
اما مطمئــنم
حقيــقي ترين حــالته منه ...
بــي مــعرفت !
شعــرهايي که مــن بــراي تو ســروده بــودم را ، چــرا بــراي او خــواندي ؟!

 


برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  دوشنبه 22 اردیبهشت1393ساعت 19:30  توسط مصطفی  | 


گزارش بازی ایران و آرژانتین :
به نام خدا
گل !!!
با بازی ایران و آرژانتین در خدمتتون هستیم
گل !!!
صحنه آهسته رو می بینیم ، عه این گلو کی خوردیم ؟
بازم گل !!!
ایران فقط 85دقیقه وقت داره واسه جبران گل …
گل !!! :)))


برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, طنز
+ نوشته شده در  پنجشنبه 4 اردیبهشت1393ساعت 17:42  توسط مصطفی  | 

سلامتی اون و یارش ، من و یادش ، اون و فابش ، من و فازش . . .


برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  پنجشنبه 4 اردیبهشت1393ساعت 17:40  توسط مصطفی  | 


چــرا دیــگه مثــل همــیشه نیــستی؟

...

 

 

 

خــدايا !
تــو کــه تــو گوشــت هــدفون گذاشــتي،نــمي شنوي مــا چــي ميگيم !
حــداقل بگــو چي گوش ميــدي ؟؟؟
خــــدايا
!!!
يــکبار شــد بگــي: اي کــساني که ايمــان آورديد,حــالتــون چــطوره؟؟؟؟؟
مخـاطب خــاص برگرد
در ايــن روز باراني به يــادتم،مثل تمــــام روزهاي ديگر...
البــته...
بــاراني و آفــتابي اش فــرقي ندارد!!!
من در هر صورت بــهانه اي براي به يــاد تــــو بودن دارم
بــا مــن
 
چــه كرد لبــهايت....
بعــد آن هــرچه خــوردم
تلــخ بــود !....
مُتــنفرم از ايــن که نِمــي تــوانم از تــو متــنفر باشــَــم
 
وقــتي از کسي که دوستــش داري
نه اس ميــاد ,,,
نه ميــزنگه ,,,
نه حــالي ازت ميـپرســه ,,,
نگرانش نــباش !
چون همه چــي آروم و روبــراهه
حالــشم خــوبه !
واسه همــين فــــــرامــوشت کرده . . .
يـــک نـــفـــر "بــــايــــــد" بــــاشـــــد . . .
در انــتظــار هيــچ کــس نــيســتم
اما
هــنوز وقــتي نــويز مــوبايل روي اسپــيکر مــي افتد
دلــم مي لرزد
شــايد تــــــــو بــاشي.....!
دلــــم هـــواي بودن هايت را کرده
 
هــــواي حرف هايت را
هــــواي دست هايت را
هــــواي عشقـــت را
يه دوربــين خــريدم
هر کاري کردم عکس ننــداخت
تا اينکه تشــخيــص لبـخـنـدشو خامــوش کردم
مــــن 'درد' ميــگم
تــــــو 'فــحش' بــده !!!
موهــاش دريــا بــود ...... دنيــامو زيــبا کرد.....
فهــميد ديــونم....... موهــاشــوو کــوتاه کرد
 
تــا اين لحــظه,
هــيچ گاه براي يــک فــرد ِ "خــاص" ,
 
"خــاص" نــبودم . . .
اگــر روزي رســيدي که مــن نبــودم
تمــام وصــيتم به تــو ايــن است
" خــوب بــمــان "
از آن خــوب هــايي که مــن عاشــقش بــودم .... !!
 
امــسال زمستون که بــرف باريد....
دســتش رو بگيريد...
بــزنيد بيرون از خــونه...
بــريد زير برف...ببوسيدش...بــبوسيدش...بــبوسيدش!...
کي مــيدونه...شــايد اين آخــرين برف دنيــا باشه!...
شــايد آخــرين برف دنياي دو نفــرتون باشه!!...
نــذاريد حــسرت بوســيدنش زير برف تو دلتــون بمونه!!!...
ديــشب از تــه دلــم فــحشت دادم...
نــــامــــرد....
اي ابــر هــا نبــاريــد .!
مــن دريــا را بـه پــايــش ريختــَم ...
بــَر نگشــت !
لــرزش صدام مال ســرماي هواس ، اشــک تو چشــمام هم همــين طور ...
چــيزيم نيــست به خــدا ، من فقــط دلواپــس توام ...
لبــاس گرم تو چمــدونت گذاشــتي ؟؟؟
دخــتراي بلــوند مــال شــما
دخــتراي مو مــشکي مــال شما
قد بلــندا مال شــما , استــايــلاي شــاخ مــال شما
پيش شماره 2 , 8 ماــل شما
بالا هاي تهــران مــال شما
... مهمــوني شب , دور هــمي ها مــال شما
مازراتي و پــورشه مــال شما
واســه ما فــقط يه نــخ ســيگار بزاريد و شــيشه ويســکي
با آرشــيو مــجيــد خــــــراطــها
مــن حتي اگر بخواهم...
روزي تو را فــراموش کنم..
نميتوانم....
چون عــطر جا مانــده ي تنت
بر پــيراهنم...
هنوز مرا ديــوانه ميکند....
شــوريده و عاشــق...
درست مــثل روز اول!!!
فــراموش کردنــت امريســت مــحال !!!!
در رابــطه عاطــفي و عشــقيتون ;
خيلي رسمــي و کتــابي حــرف نزنيد
گاهي وقــتها دادن فحشــهاي ملايم و خنــده دار
رابــطه رو خيــلي گرم تر و صــميمي تر خــواهد کــرد!
باور نــداريد...امتحــان کنــيد...
مــهم مخــاطب خــاص بــودن نــيست !
ســعي کنــيد کلا پُــر خاصــيت باشــيد ...
تــو نـيـسـتي ,
امــا ,
مـن هـنـوز هـم بـرايـت "قـهـوه" سـفـارش مـيـدهـم . . .
هَـــــوا داره سَــــرد ميشه
مَـــــن هَــــمش نگـــــران اينم کـــــه
سَــرمــــا بخورم
سُـــــرفه کنَـــم
ولي.....
کسي نباشه که بِـــــگه
واي عشِــــقَــــم.....
تو کـــــه باز مراقب خودتــــــ نبودي.... !!
ايــنقدر نمــک نــريز...
زخــم هاي دلــم
 
تازه خــوب شده ...!
نــميخوام برگــردي!
اينــو به تو به خــودم
به همه گفــتم !
ولي نميــدونم چرا هــنوز
واسه اومدــنت فــال حــافظ ميگــيرم...!
دوســت داشتم .....
آخــرين نامي که بر زبــان مي آورم
نام " تــو " باشد !!!
وقــتي مي گوينــد :
بگو
" لا اله الا الله "...
خــيلي دير فهــميدم ....
 
خــيلي دير ....
 
"گلـــم" ، "عشقــــم" ، "عزيــــزم"
تيکــــه کلامـــش بــــــــود ....!!
ايــنها که مي نــويسم ، مــرثيه ست ،،،
براي دلي که دارد در دســتانم جــان مي کـَنـَد ...
نه ، صبـــر کن ...
اينــها فاتحــــه است ...


برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  سه شنبه 26 فروردین1393ساعت 10:58  توسط مصطفی  | 


هــنوز هم

چشمــانم نگــاهت را

نگــاهم لبــانت را

و لبانم لــبانت را نشــانه مــيرود

در طــلب يــک بوسه

هنوز هم زيباست انتــظار آغوشت را کشيدن

حتي زيــباتر از گذشــته

 

 

 

 

مــيخواهم اين راهي که من وتو آمده ايم را ازابــتدا ويران کنم 

تاهــيچ کس به اينــجايي که ما رسيده ايم نرسد

 

 

 

 

مــن از درد

خامــوش مي شوم...

درد تــو در من خاموش نمي شــود امــا...

 

 

 

 

حســــــرت!

يعني شانه هايت دوش به دوشـــــــم باشد

اما نتوانــــم از دلتنگي به آن پناه ببـــــــرم

 

 

 

 

هـيـچ کـس ديـگـــــر تـو نـمـي شـود... حـتـي خـــودت...

 

 

 

 

چقــدر مــدرن مي شــدند

شــعرهاي مــن

ســنت چشمــهايت اگر مــي گذاشتــند

 

 

 

 

ديــرينه شنــاسان را خــبر کن!!

2014 سال از ميلاد مســيح ميگذرد و مــن...

هر روز عاشقــانه هــايم را برايت به صليــب ميکشم

من بازمــانده ي عصــرجاهليــت ام...

 

 

 

 

از تو برايم چه مانده؟ 

بغضي مهار نشدني و يک عکس سه در چهار

دقايقي که ميخواهمت و نيستي

حرفهايي که ميخواهم و نميزني

شنيدني هايي که ميخواهم و نميگويي

تعليق و انتظار، سردي تو و گرمي اشک هاي من

بي خبري هاي پي در پي 

مهري که دارم و بي مهري هاي تو

کلامي که نياز دارم و مجالي براي بيانش نيست 

و يک دنيا خاطرات کشنده

تو چقدر با سخاوتي و من چقدر ثروتمند

 

 

 

می ترسم

که مبادا مخاطب عارفانه هایم

مانند مخاطب عاشقانه هایم دیگر وجود خارجی نداشته باشد!

 

 

 

 

بازنده منم

که در را باز می گذارم

شاید که بازگردی

دزد هم که بیاید

چیز مهمی برای بردن نمی یابد

مهم من بودم

که تو بردی...

 

 

 

 

 

یادت هست؟!

جــناق می شکــستیم می گــفتیم:

"یــادم تــــو را فرامــــوش"

ولی امـــــــروز،

تمــام استخوانهـــــایم شکــــــــسته

 

 

 

بــگذار کسی نداند که چــگونه من به جای

نــوازش شدن،

بوســیده شدن،

گــزیده شــده ام...

 

 

 

 

ايــن روزها

بــرايم

حضور ســکوت را

تيــک بــزنيد !

تلــخ تر از آنــم 

که غيــبت نــخورم

 

 

 

 

چــقدر سخته با يه بــغض سنــگين 

فــقط همــدم تنــهايــي هــاي ديــگران باشــي

 

 

 

 

نــمک پرورده ات شدم...

بــس که هر لحظه...

به زخــم هایم...

نمک میــپاشی..!

 

 

 

دلم تنگ شده است برای آغوشی که 

خیلی هم مطمئن نیستم بعد از این « مال من باشد »...!

 

 

 

 

حس لیوان تــرک خورده که پر میشود از چای داغُ! حال دلم اینگونه است!!!

 

 

 

 

چه تفاوت عمیقی ست بین تنــهائی قبل از نبــودنت

 و تنهــایی پــس از نبــودنت

 

 


برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  سه شنبه 27 اسفند1392ساعت 12:4  توسط مصطفی  | 


خـــدايـا...

 اين تـو واين دلم!

جـاي نشکسته پيدا کردي پيـشکش مـهرباني هات...

 

 

 

 

خـدايا

گـله نمـيکنم...

ولي کـاسه ام را ايـنقدر خـالي ديـده اي 

که هـر چه خواستـه ام را

در کـاسه ام ميـگذاري!!!

 

 

 

 

در شـعرهاي مـن عاشـقانه ميـخوانند... 

غـافل از اينـکه من خـودم...

تـمام عاشـقانه هاي دنيا را؛ در چـشم هاي تو خـوانده ام.

 

 

 

 

مهــــم نيســـت نوشته هاي درهم و برهم مـرا

بخـواني يـا نــــه،

مــن بـراي دلِ خستــه ام مي نـويسـم

ميخـــواهي بخـــوان...

ميخـــواهـي نخـــوان!

فـــقــــــط خـواهـش ميکنـم

اگــــر خـوانـدي

عـاشقـانـه ام را تقــديـم به " او " نکــن!

مــن اين را بـراي تـــو

ســروده ام

نــــــه بـراي " او " 

 

 

 

 

مثل کاغــذهاي آخر دفــتر مشق ‌آن سال ها

که هميشه خالي رهــايشان ميکردم

به عــشقِ دفــتر نو

اين روزها خــاليم...

 

 

 

 

طعم تــلخ سيگارو دوست دارم

تــلخ مثل آخرين بــوسه ي لعنــتي ما

تــلخ مثل آخــرين دروغ تو

که باز هم هــمو مي بينيم

تلخ مــثل نــبودنت...!

 

 

 

 

دلــم

دم کرده

در مــرداب...!!!

هــواي

تــازه

ميــخواهم...

 

 

 

 

از تــصور انکه دلت برايم تنگ شده باشد

دلم ضعف مي رود

چه ارزويي بالاتر از انکه 

تو به مــن 

وابــسته شــده باشــي؟

 

 

 

 

تو درد مرا نفــهميدي درد من تو نبودي... 

درد مــن نــبودن تو بــود نفهــميدي 

 

 

 

 

شعــبده يــعني " تو "

چــشم بر نــمي دارم و گـُـم مي شوي!!!!

 

 

 

 

مثل يک حرف تـــــــــوي دلم مانده اي 

 

 

 

 

غــريبه!

هواي دلم عجــيب بــرايت گرفته!

من و آسماني از حــرف هاي نگــفته!

راســتي

جــسارت نــباشد

تو کــي مي ايي؟!

 

 

 

 

بــاور کنــيد من شــاعري مــايوسم

که فــقط خــيال مــيکردم

روزي با شــعر ميتــوانم تــو را بــاز برگــردانم

 

 

 

 

شايد نداني که آمــدنت بــهانه اي شد براي تپيــدن قــلبي که بي قرار ايــستادن بود 

 

 

 

 

مــن شعرم 

نفــسم !

به چشــمان تو بــند است 

نبــندشــان...

 

 

 

 

هــميشه کــسي هــست بــراي نــبودن

 

 

 

 

شــرمنده ام...

که هــنوز...

از دوري ات نمــرده ام

 

 

 

 

اين که گفــتند " فرامــوش ات کنــم " را فراموش کرده ام! 

خيــالت تخت... تــو تا ابد... مــاندگارترين " حضــور ِ " روزگار مني!

 و من عــجيب؛

 به آغــوش امن تو از آن ســوي فاصــله ها خــو گرفته ام!!! 

 

 

 

 

بعــضيا لياقــت ندارن حــتي به خــاطرشــون بــغض کني...

 

 

 

 

آن روز شــبيه مه شــده بودي...

نه مي شد در آغوشت گرفت...

و نــه آن ســوي تو را ديد...

تــنها مي شــد در تو گــم شد...

گم شــدم...

 

 

 

 

دلم مي خــواست مي توانــستم "هــمه" ام را بــدهم "هــمه" اش بــاشم..

 

 

 


برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  جمعه 16 اسفند1392ساعت 16:7  توسط مصطفی  | 


دلکَم

ميدانَم؛توام مثل من

از بودن هاشان

از عادت دادن هاشان

از نبود هميشگي شان

از تکرار اين تابع خسته شده اي

به احترام تن زخم ديده ات؛

معادله را عوض مي کنَم

بگذار بيايند و بروند

غصه نخور

عادت را خط زده ام..!


برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  چهارشنبه 30 بهمن1392ساعت 21:31  توسط مصطفی  | 


هرگاه مرا نيافتي...!!

گم شده ام در انبوه آشفتگي هام...

آسيمه سر به دنبال خودم مي گردم...

بي نشان خواهم شد

در شهر نشانه ها!!

هرگزم نخواهي يافت...

سراغم را از کسي مگير...!!


برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  چهارشنبه 30 بهمن1392ساعت 21:30  توسط مصطفی  | 


نذر كرده ام اگر به سلامت از راه برسي

دلم را قرباني بكنم

و از تو بگذرم

.

.

.

يادم نبود

چندان به باورهايم پايبند نيستم!


برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  چهارشنبه 30 بهمن1392ساعت 21:26  توسط مصطفی  | 


من از چشمانت چيزي نمي خواهم به جز

گــاهـــي

نگـــاهــــي

اشتبـــاهــــي


برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  چهارشنبه 30 بهمن1392ساعت 21:25  توسط مصطفی  | 


دلگيـرم از ايــن قابهـاي مضحـي بــي روح

لبخندهاي خشن

احوال پـُرسـي هـاي معمـولــي

چشــماي مـن

تصـويـري از جـنس نـگـاه تـو  مي خـواهـد . . .!!


برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  جمعه 11 بهمن1392ساعت 10:38  توسط مصطفی  | 


اين آرامشِ..ظـاهــرم

گمـراهت.. نکنـــد!

در درون

خــانـه بر دوشــم ....


برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  جمعه 11 بهمن1392ساعت 10:36  توسط مصطفی  | 


بــــــرگـــــرد

و زمـــــان را غــــافـــــلـــگيـــــر کـــــــــن

مــــــن بـــا تـــک تـــک ثـــانــــيــــه هـــا شــــرط بــــســــتــه ام...


برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  جمعه 11 بهمن1392ساعت 10:35  توسط مصطفی  | 


خــوب هــم کــه بــاشي

از بــس بــدي ديــده اند ...

خوبــيــهايت را بــاور نمــي کنند!!!

نفــرين به شهري که در آن غــريــبه ها آشــناترند!!!


برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 دی1392ساعت 10:43  توسط مصطفی  | 


 چــشـــم بــسته از فــرسنگهــــا مي شناسمت

اين تلاشــت بـــراي گـــم شدن

مـــرا مي خنداند . . . 


برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 دی1392ساعت 10:42  توسط مصطفی  | 


شبــيه غــريــبه ها حــرف نزن

"شما" که خــطــابم ميکني ويران ميــشوم....


برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 دی1392ساعت 10:41  توسط مصطفی  | 

اين اکسیژن...

كه میشه باهاش نفس کشید و زنده موند ،

 خيلي سخته تو دل شب نفست بند بياد و دچار مرگ خاموش بشي...

اونم بر اثر نشت گاز...

خيلي درد آوره... اونم تو يه شهر غريب...

واسه اون چهار نفري كه دچار گاز گرفتگي شدن كه از دوستامون بودن

فقط ميتونيم طلب آمرزش كنيم...


+ نوشته شده در  جمعه 20 دی1392ساعت 20:32  توسط مصطفی  | 


خــــــــدايــــا يـه سـوال..

تــــورو بـه خـــودت قــسـم راستــشـو بـگـو...

چـِـرا بــاز پـُــره بُـــغـــض شــدم؟؟

نــکـــنـه بـاز تــــنهام گــذاشـتي………..؟


برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  جمعه 20 دی1392ساعت 11:51  توسط مصطفی  | 


يـــه ســـوال دارم ؟

با عکـــساش چکـــار ميکنـــي؟؟ وقـــتي که رفـــته


برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  جمعه 20 دی1392ساعت 11:49  توسط مصطفی  | 


يـه تيـکـه عَــضلـــه ي احـمـق

بــه اسـم ِ "دِل "!

کـلِ هيـکلـمــونُ درگيــــر مـيـکنـه ...


برچسب‌ها: متن هاي عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  جمعه 20 دی1392ساعت 11:48  توسط مصطفی  |